mdsk.net
当前位置:首页 >> "若有人兮山之阿,被薜荔兮带女罗.既含睇兮又宜笑... >>

"若有人兮山之阿,被薜荔兮带女罗.既含睇兮又宜笑...

“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女罗。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”的意思是:仿佛有人经过深山谷坳,身披薜荔啊腰束女萝。含情流盼啊嫣然一笑,温柔可爱啊形貌娇好。 出自《九歌·山鬼》,《九歌·山鬼》是战国时期楚国伟大诗人屈原的作品。此...

[ 原文 ] 《九歌·山鬼》 若有人兮山之阿, 被薜荔兮带女萝。 既含睇兮又宜笑, 子慕予兮善窈窕。 乘赤豹兮从文狸, 辛夷车兮结桂旗。 被石兰兮带杜衡, 折芳馨兮遗所思。 余处幽篁兮终不见天, 路险难兮独后来。 表独立兮山之上, 云容容兮而在...

出自屈原九歌.山鬼 全文如下: 若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。 既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。 乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗。 被石兰兮带杜衡,折芳馨兮遗所思。 余处幽篁兮终不见天,路险难兮独后来。 表独立兮山之上,云容容兮而在...

仿佛有人经过深山谷坳,身披薜荔腰束女萝。含情流盼嫣然一笑,温柔可爱形貌娇好。

若风薛萝,若兮窈窕,阿萝荔睇,,,

若有人兮山之阿,被薜荔兮带女罗。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡,折芳馨兮遗所思。 翻译资料:phh...

出自屈原九歌.山鬼 若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。 好像有人在那山隈经过, 是我身披薜荔腰束女萝。

若有人兮山之阿,被薛荔兮带女萝;既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕;乘赤豹...“被薜荔兮带女罗”以及下文中的“辛夷车兮结桂旗”“被石兰兮带杜衡”等写...

言女子非英雄 夜夜龙泉壁上鸣 送行淡月微云 若有人兮山之阿 被薜荔兮带女萝...既含睇兮又宜笑 使君一何愚?使君自有妇,罗敷自有夫 雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离...

若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡,折芳馨兮遗所思。余处幽篁兮终不见...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com