mdsk.net
当前位置:首页 >> 爱拼才会赢歌词谐音字 >>

爱拼才会赢歌词谐音字

一时失志不免怨叹 (几习西记 em面万坦) 一时落魄不免胆寒 (几习咯撇 em面胆寒) 哪怕失去希望每日茫茫 (哪怕习ki hi 忙 为历醉茫茫) 无魂有体亲像稻草人 (莫混五忒 企球丢草狼) 人生可比是海上的波浪 (林星后笔习 海熊诶 bou龙) 有时起...

鸡西西鸡无免忘韩,(一时失志不免怨叹,) 鸡西落呸无面荡杭。(一时落魄不免胆寒。) 那通西克黑忙,(哪怕失去希望,) 没里嘴茫茫,(每日醉茫茫,) 妈混无台清醒丢草狼。(没魂有体亲像稻草人。) 银星可比西海象诶波让,(人生可比是海上...

《爱拼才会赢》音译歌词 演唱者:叶启田 一时失志毋免怨叹, tsitsi sittsi m bianuan tan, 一时落魄毋免胆寒。 tsitsi lok phikm biantam han. 哪通失去希望,每日醉茫茫, na thang sit khi hi bang,mui lit tsui bang bang, 无魂有体亲像稻...

音译: 几西西几恩免婉叹 几西落陪恩免胆寒 哪通西ki hi 满 每里醉茫茫 摸魂五 ti-ei 亲求丢草郎 人新ko比西海雄e泼隆 五西ki 五西落 好汶 摆汶 总嘛e叫ki刚来gia 撒混踢注dia 七混靠怕bia 爱bia加e呀!

音译: 几西西几恩免婉叹 几西落陪恩免胆寒 哪通西ki hi 满 每里醉茫茫 摸魂五 ti-ei 亲求丢草郎 人新ko比西海雄e泼隆 五西ki 五西落 好汶 摆汶 总嘛e叫ki刚来gia 撒混踢注dia 七混靠怕bia 爱bia加e呀!

版本一 版本二 几西西几恩免婉叹 一时失志不免怨叹 (几习西记 em面万坦) 几西落陪恩免胆寒 一时落魄不免胆寒 (几习咯撇 em面胆寒) 哪通西ki hi 满 哪怕失去希望每日茫茫 (哪怕习ki hi忙) 每里醉茫茫 每 日 醉 茫 茫 (为历醉茫茫) 摸魂五 ...

爱拼才会赢:译音歌词 唱:叶启田 国语翻版[勇敢的人]唱:林玉英 及习西记嗯曼晚叹,及习落撇嗯曼胆寒,那倘西ki hi 茫,每立醉茫茫,莫魂吾tei 亲秋丢草郎。盈星可比系海凶A泼龙,吾习ki 吾习落,河蚊 排蚊 总嘛叫ki 刚来gia,沙分梯租dia 七分...

一时的失意不必怨恨, 一时的落魄不必害怕, 怎么可以失去希望 每天都醉醉的, 没有魂魄,只有身体。就像稻草人。 人生可比海上的浪, 有时起有时落, 好运,不好运, 总也要照样来走。 三分靠天注定。 七分靠打拼 爱拼才会赢

闽南语:爱拼才会赢 词/曲:陈百潭 演唱:叶启田 歌词: 一时失志毋免怨叹 tsit si sit tsi m bian uan tan 一时落魄毋免胆寒 tsit si lok phik m bian tam han 哪通失去希望 每日醉茫茫 na thang sit khi hi bang,mui lit tsui bang bang 无魂...

一 时 失 志 不 免 怨 叹 ya si sa zi ba man yuan tan 一 时 落 魄 不 免 胆 寒 ya si lou pa ba man dan hon 那 通 失 去 希 望 每 日 醉 茫 茫 na tong sa heio hei mong mui ya zeoi mong mong 无 魂 有 体 亲 像 稻 草 人 mou wan you tai ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com