mdsk.net
当前位置:首页 >> 化学元素周期表全部读音 >>

化学元素周期表全部读音

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(pãng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gâ) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(ni...

第 01 号元素: 氢 [化学符号]H, 读“轻” 第 02 号元素: 氦 [化学符号]He, 读“亥” 第 03 号元素: 锂 [化学符号]Li, 读“里” 第 04 号元素: 铍 [化学符号]Be, 读“皮” 第 05 号元素: 硼 [化学符号]B, 读“朋” 第 06 号元素: 碳 [化学符号]C, 读“炭” 第...

第 01 号元素: 氢 [化学符号]H, 读qīng 第 02 号元素: 氦 [化学符号]He, 读hài 第 03 号元素: 锂 [化学符号]Li, 读lǐ 第 04 号元素: 铍 [化学符号]Be, 读pí 第 05 号元素: 硼 [化学符号]B, 读péng 第 06 号元素: 碳 [化学符号]C, 读tàn 第 07 号...

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(péng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gè) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(niè) 铜(tóng...

元素周期表(注音版) qīng氢 hài氦 lǐ锂 pí铍 péng硼 tàn碳 dàn氮 yǎng氧 fú氟 nǎi氖 nà钠 měi镁lǚ铝 guī硅 lín磷 liú硫 lǜ氯 yà氩 jiǎ钾 gài钙 kàng钪 tài钛 fán钒 gè铬měng锰 tiě铁 gǔ钴 niè镍 tóng铜 xīn锌 jiā镓 zhě锗 shēn砷 xī硒 xiù溴 k...

一、氢(qīng)。氦(hài)。锂(lǐ)。铍(pí)。硼(péng) 二、碳(tàn)。氮(dàn)。氧(yǎng)。氟(fú)。氖(nǎi)。 三、钠(nà)。镁(měi)。铝(lǚ)。硅(guī)。磷(lín)。硫(liú)。 四、氯(lǜ)。氩(yà)。钾(jiǎ)。钙(gài)。钪(kàng)。钛(tài)。钒(fán)。 五、...

第 01 号元素: 氢 [化学符号]H, 读qīng 第 02 号元素: 氦 [化学符号]He, 读hài 第 03 号元素: 锂 [化学符号]Li, 读lǐ 第 04 号元素: 铍 [化学符号]Be, 读pí 第 05 号元素: 硼 [化学符号]B, 读péng 第 06 号元素: 碳 [化学符号]C, 读tàn 第 07 号...

化学元素周期表口诀 口诀 A、按周期分: 第一周期:氢 氦 ---- 侵害 第二周期:锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 ---- 鲤皮捧碳 蛋养福奶 第三周期:钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 ---- 那美女桂林留绿牙(那美女鬼 流露绿牙) 第四周期:钾 钙 钪 钛 钒 铬 ...

第一周期:氢 氦 ---- 侵害 第二周期:锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 ---- 鲤皮捧碳 蛋养福奶 第三周期:钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 ---- 那美女桂林留绿牙(那美女鬼 流露绿牙) 第四周期:钾 钙 钪 钛 钒 铬 锰 ---- 嫁改康太反革命 铁 钴 镍 铜 锌 ...

氢(qīng) 氦(hài) 锂(lǐ) 铍(pí) 硼(péng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi) 钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà) 钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gè) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(niè) 铜(tóng...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com