mdsk.net
当前位置:首页 >> 求一些《诗经》名篇的拼音版. >>

求一些《诗经》名篇的拼音版.

关关雎(jū) 鸠(jiū),在河之洲. 窈(yǎo) 窕(tiǎo)淑女,君子好(hǎo)逑(qiú). 参差荇(xìng)菜,左右流之. 窈窕淑女,寤(wù) 寐(mèi) 求之. 求之不得,寤寐思服. 悠哉悠哉,辗转反侧. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右芼(mào)之. 窈...

关雎 关关雎鸠(jū jiū),在河之洲。窈窕(yǎo tiǎo)淑女,君子好逑(hǎo qiú)。 参差荇(xìng)菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐(wù mèi)求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左...

hsg0626 :你好。 《豳(bīn )风 七月》: 七月流火,九月授衣。一之日觱(bì)发,二之日栗(lì )烈(凛冽)。无衣无褐(hè ),何以卒岁!三之日于耜(sì ),四之日举趾(zhǐ )。同我妇子,馌(yè)彼南亩。田畯(jùn)至喜。 七月流火,...

蒹葭(jiān jiā)苍苍,白露为霜。 所谓伊人,在水一方。 溯(sù)洄(huí)从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋(qī),白露未晞(xī)。 所谓伊人,在水之湄(méi)。 溯洄从之,道阻且跻(jī);溯游从之,宛在水中坻(chí)。 ...

( 诗经??周南·关雎??先秦 ) 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,...

1.gāo qiú bào qū ,zì wǒ rén jū jū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī gù 。 gāo qiú bào yòu ,zì wǒ rén jiū jiū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī hǎo 。 2.原文: 羔裘豹祛,自我人居居。岂无他人?维子之故。 羔裘豹褎,自我人究究。岂无他人?维...

泽陂 佚名 先秦 诗经 《泽陂》正文 彼泽之陂,有蒲与荷。有美一人,伤如之何?寤寐无为,涕泗滂沱。 彼泽之陂,有蒲与蕳。有美一人,硕大且卷。寤寐无为,中心悁悁。 彼泽之陂,有蒲菡萏。有美一人,硕大且俨。寤寐无为,辗转伏枕。 《泽陂》拼...

关关雎鸠, guān guān jū jiū 在河之洲。 zài hé zhī zhōu 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。 jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜, cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得, q...

qīng qīng zǐ jīn ,yōu yōu wǒ xīn 。zòng wǒ bù wǎng ,zǐ nìng bù yí yīn ? 青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音? qīng qīng zǐ pèi ,yōu yōu wǒ sī 。zòng wǒ bù wǎng ,zǐ nìng bù lái ? 青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来...

lù lù zhě é ,fēi é yī hāo 。āi āi fù mǔ ,shēng wǒ qú láo 。 蓼蓼者莪, 匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬劳。 lù lù zhě é ,fēi é yī wèi 。āi āi fù mǔ ,shēng wǒ láo cuì 。 蓼蓼者莪,匪莪伊蔚。哀哀父母,生我劳瘁。 fù xī shēng wǒ ,mǔ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com