mdsk.net
当前位置:首页 >> 求一些《诗经》名篇的拼音版. >>

求一些《诗经》名篇的拼音版.

关关雎(jū) 鸠(jiū),在河之洲. 窈(yǎo) 窕(tiǎo)淑女,君子好(hǎo)逑(qiú). 参差荇(xìng)菜,左右流之. 窈窕淑女,寤(wù) 寐(mèi) 求之. 求之不得,寤寐思服. 悠哉悠哉,辗转反侧. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右芼(mào)之. 窈...

关雎 关关雎鸠(jū jiū),在河之洲。窈窕(yǎo tiǎo)淑女,君子好逑(hǎo qiú)。 参差荇(xìng)菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐(wù mèi)求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左...

《诗经·秦风·蒹葭》 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。 蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯...

( 诗经??周南·关雎??先秦 ) 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,...

诗经——《氓》(máng) 氓(máng)之(zhī)蚩(chī)蚩(chī),抱(bào)布(bù)贸(mào)丝(sī)。 匪(fěi)来(lái)贸(mào)丝(sī),来(lái)即(jí)我(wǒ)谋(móu)。 送(sòng)子(zǐ)涉(shè)淇(qí),至于(zhìyú)顿(dùn)丘(qiū)。 匪(fěi)我(wǒ)愆期(qiānqī),子(zǐ)...

采薇(wei一声)采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。 靡(mi二声)室靡家,玁(xian三声)狁(yun三声)之故。不遑(huang二声)启居,玁(xiǎn)狁(yǔn)之故。 采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧(yōu)止。 忧心烈烈,载zài饥载渴。我...

《 bīn fēng · qī yuè 》《豳风·七月》qī yuè liú huǒ , jiǔ yuè shòu yī 。 七月流火,九月授衣。 yī zhī rì bì fà , èr zhī rì lì liè 。 一之日觱发,二之日栗烈。 wú yī wú hè , hé yǐ zú suì? 无衣无褐,何以卒岁? sān zhī rì yú sì ...

1.gāo qiú bào qū ,zì wǒ rén jū jū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī gù 。 gāo qiú bào yòu ,zì wǒ rén jiū jiū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī hǎo 。 2.原文: 羔裘豹祛,自我人居居。岂无他人?维子之故。 羔裘豹褎,自我人究究。岂无他人?维...

关关雎鸠, guān guān jū jiū 在河之洲。 zài hé zhī zhōu 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。 jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜, cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得, q...

风雨 风雨凄凄,鸡鸣喈喈,既见君子。云胡不夷? 风雨潇潇,鸡鸣胶胶。既见君子,云胡不瘳? 风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜? 注释 ①喈喈 (jie):鸡叫的声音。②云:语气助词,无实义。胡:怎么。 夷:平。③胶胶:鸡叫的声音。④瘳(ch...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com