mdsk.net
当前位置:首页 >> 求一些《诗经》名篇的拼音版. >>

求一些《诗经》名篇的拼音版.

关关雎(jū) 鸠(jiū),在河之洲. 窈(yǎo) 窕(tiǎo)淑女,君子好(hǎo)逑(qiú). 参差荇(xìng)菜,左右流之. 窈窕淑女,寤(wù) 寐(mèi) 求之. 求之不得,寤寐思服. 悠哉悠哉,辗转反侧. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右芼(mào)之. 窈...

关雎 关关雎鸠(jū jiū),在河之洲。窈窕(yǎo tiǎo)淑女,君子好逑(hǎo qiú)。 参差荇(xìng)菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐(wù mèi)求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左...

( 诗经??周南·关雎??先秦 ) 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,...

诗经——《氓》(máng) 氓(máng)之(zhī)蚩(chī)蚩(chī),抱(bào)布(bù)贸(mào)丝(sī)。 匪(fěi)来(lái)贸(mào)丝(sī),来(lái)即(jí)我(wǒ)谋(móu)。 送(sòng)子(zǐ)涉(shè)淇(qí),至于(zhìyú)顿(dùn)丘(qiū)。 匪(fěi)我(wǒ)愆期(qiānqī),子(zǐ)...

1.gāo qiú bào qū ,zì wǒ rén jū jū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī gù 。 gāo qiú bào yòu ,zì wǒ rén jiū jiū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī hǎo 。 2.原文: 羔裘豹祛,自我人居居。岂无他人?维子之故。 羔裘豹褎,自我人究究。岂无他人?维...

风雨 风雨凄凄,鸡鸣喈喈,既见君子。云胡不夷? 风雨潇潇,鸡鸣胶胶。既见君子,云胡不瘳? 风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜? 注释 ①喈喈 (jie):鸡叫的声音。②云:语气助词,无实义。胡:怎么。 夷:平。③胶胶:鸡叫的声音。④瘳(ch...

《诗经·秦风·蒹葭》 蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。 蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯...

采薇(wei一声)采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。 靡(mi二声)室靡家,玁(xian三声)狁(yun三声)之故。不遑(huang二声)启居,玁(xiǎn)狁(yǔn)之故。 采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧(yōu)止。 忧心烈烈,载zài饥载渴。我...

《 bīn fēng · qī yuè 》《豳风·七月》qī yuè liú huǒ , jiǔ yuè shòu yī 。 七月流火,九月授衣。 yī zhī rì bì fà , èr zhī rì lì liè 。 一之日觱发,二之日栗烈。 wú yī wú hè , hé yǐ zú suì? 无衣无褐,何以卒岁? sān zhī rì yú sì ...

诗经有三百多首,你要哪一首

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com