mdsk.net
当前位置:首页 >> 僧伽吒经 >>

僧伽吒经

《僧伽吒经》这个法门是无相,无上的,是一切正法聚。本经讲到了布施、善知识、还开示念死无常,包括死亡时身心变化的过程! 对这个有疑惑的朋友很多 今天看到的《僧伽吒经》,是南北朝时期一位王子翻译的。这部经另有一个译本,即北宋时期施护...

这样啊,我倒是建议你,赶快抄写经书,求佛加持,如果可以成就成,如果不能在一起,就算了。如果你和他没有这个缘分,或者你和他在一起后会让你痛苦一生,那你就不要执着了。 真的,我曾经经历过这种事,太痛苦了,我天天拿头撞墙。后来我拼命抄...

《僧伽吒经》是一部佛经 直是所有大乘经典中最广为读诵、流通的经典

《僧伽吒经》大正藏大集部0423 ------------------------------------ (节选)有法门名僧伽吒,若有闻者,除灭五逆罪业,于菩提得不退转,见一切佛。 闻此法门者。生生之处。九十五阿僧祇劫不堕恶道。于八万劫常得闻持。十万劫离于杀生。九万九千劫...

净空法师---有人念佛、诵经时,感觉旁边有非人,甚至自己也毛骨悚然。有这种感觉不要害怕 贪嗔痴是业障,勤修戒定慧,业障就渐渐少。业障少了,你能感觉到有佛菩萨加持、龙天善神保佑,功夫愈往上提升就愈明显。 处事待人接物,放弃自己的成见,...

“一切勇菩萨”在《僧伽吒经》中是请佛“演说正法,利益众生”的发起人。因为此菩萨的请求,佛才说这一部经;而且,经中介绍,此菩萨可以“到十方国供养诸佛,告诸菩提萨埵。言已,还归此土。譬如壮士,屈申臂顷,至王舍城,住如来前。” 另外,在《僧...

僧伽吒经出处: 1、乾隆大藏经第0445部~僧伽吒经四卷 2、大正新修大藏经第 13 册 No. 0423 僧伽吒经 其他经典中记载或引用僧伽吒经: 1、乾隆大藏经第1538部~开元释教录二十卷 2、乾隆大藏经第1539部~开元释教录略出四卷 3、乾隆大藏经第1532...

首先,要知道因果原理。现在的不如意,都是过去自己种下的因导致的结果。恶因在恶缘的条件下结果、或助长。这就是佛法的基本原理。也是解决我们在世间诸多不顺,不走运的道理所在。 抄经是修正自己的行为的学习过程。也是结善缘的行为。因此说,...

是大乘佛法的经典,归宗应该也算是显宗。但是他只是一部大乘经典,不能说他是一个宗,净土宗也不仅仅一部经典,密宗的经典依据就更多了,几百部经都是属于密宗范畴。 所以《僧伽吒经》是大乘佛教显宗里的一部可以消业培养福报的经典,甚至内在的...

阿弥陀佛。我是佛门在家居士,所以可以谈一谈。 我有僧伽吒经,也在抄僧伽吒经。你现在有一个问题,就是不能完全的正信,你这是在怀疑佛门大乘经典,这是释迦如来亲口宣说的经典,而且这部经是极为稀有的,你若看过就应该明白它的稀有珍贵之处!...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com