mdsk.net
当前位置:首页 >> 竖式计算五年级上册 >>

竖式计算五年级上册

2008-11-20 16:5331.50+160÷40 (58+370)÷(64-45) 32.120-144÷18+35 33.347+45*2- 7*(5/21+9/714)二、竖式计算.(☆题得数保留一位小数) 18.2 9.02 12.6 ÷ 35 15 +

2769 ÷1568 ÷980=1.64576 ÷520=8.81440 ÷240=63072 ÷960=3.2272 ÷680=0.43040 ÷400=7.6576 ÷120=4.81577 ÷830=1.95005 ÷550=9.11701 ÷270=6.36633 ÷990=6.7117 ÷30=3.9825 ÷750=1.13901 ÷470=8.31045 ÷190=5.52457 ÷910=2.

5*8= 3.6*0.4= 39.68*0= 47.6*1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15*7= 3.2*6+3.2*4= 2.5*4*0.36=0.2+0.8*0.5= 6.03*1000= 10*0.6= 6.45*0.01= 0.1*0.1= 0.24*0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25=10.2*4.5= 2.5*6= 9*0.25= 0.125*4=1.25*8*0.5= 16*0.

1、列竖式计算 4.83÷3 36.8÷16 59.51÷11 2、用竖式计算(并验算) 8.64÷8 29.29÷29 111÷0.37 24÷963、列竖式计算,并验算.2.862÷1.08 47.04÷0.564、用竖式计算(得

0.35*1.250.36 * 35 4.3 * 0.28 3. 16 * 0.17 5.1 * 162.72 * 2.5 0.37 * 2.4 5.3 * 0.32 9.4 * 2.31.75 * 8.5 1.2 * 3.1 4.3 * 0.9 0.32 * 0.260.24 * 1.8 32 * 0.14 0.53 * 1.2 3 * 1.5 2.6*25 1.06*30 0.156*15 24*0.9 02*1.7 2.35*84 28*0.63 0.094*0.12 0.125*

五年级上册数学50道竖式计算题.具体有如下:1、8.6X3.25;0.325X0.14;3.2X5.06;21X1.26 ;3.1X0.78;9.1X0.32;100÷25;125÷15;900÷3;25x1252、16.7x3.2;6.24x0.15;8.04x23;1.25x2.3;3.69x1.2;9.12x2.3;4.78x69;3.66x9;1111÷11;1215÷15;3、8.03

27*41= 43*46= 25*23= 66*57= 47*33= 87*10= 84*13= 15*46= 95*37= 45*86= 98*27= 43*90= 96*54= 84*81= 91*80= 84*41= 76*46= 60*62= 43*10= 82*46= 91*32= 41*31= 34*40= 42*64= 31*41= 23*99= 76*72= 20*26= 14*78= 58*37=

4.5*0.07= 6.3÷0.09= 2.5*3.6=19.8÷3.3= 5÷0.25= 0.76÷0.4=2.36*0.22= 2.8*4.58= 3.57÷4.2= 82.8÷36= 45*2.46= 3.6÷0.24= 382.5÷45= 6.4*5.48= 13.42*4.73 =9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 =2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 =0.24*28.37 = 29.13

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com