mdsk.net
当前位置:首页 >> 行路难原文 >>

行路难原文

行路难全文: 行路难·其一 唐代:李白 金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济...

一、译文 金樽斟满清酒,一杯要十千钱,玉盘里摆满珍美的菜肴价值万钱。 面对佳肴我放下杯子,停下筷子,不能下咽,拔出剑来,四处看看,心中一片茫然。 想渡过黄河,却被坚冰阻塞,想登上太行,却被满山的白雪阻拦。 闲暇时坐在溪边垂钓,忽然...

行路难 李白 金樽清酒斗十千,玉盘珍馐值万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难,行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 【诗文解释】 金樽...

太行之路能摧车,若比人心是坦途。巫峡之水能覆舟,若比人心是安流。人心好恶苦不常,好生毛羽恶生疮。与君结发未五载,岂期牛女为参商。古称色衰相弃背,当时美人犹怨悔。何况如今鸾镜中,妾颜未改君心改。 为君熏衣裳,君闻兰麝不馨香。为君盛...

行路难 李白 金樽清酒斗十千, 玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食, 拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川, 将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上, 忽复乘舟梦日边。 行路难,行路难, 多歧路,今安在?长风破浪会有时, 直挂云帆济沧海。 白话译文: 金...

太行之路能摧车,若比人心是坦途。巫峡之水能覆舟,若比人心是安流。人心好恶苦不常,好生毛羽恶生疮。与君结发未五载,岂期牛女为参商。古称色衰相弃背,当时美人犹怨悔。何况如今鸾镜中,妾颜未改君心改。 为君熏衣裳,君闻兰麝不馨香。为君盛...

《行路难·其一》 作者:李白 朝代:唐 金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,直挂云帆济...

行路难 【其一】 金樽(zūn)清酒斗十千,玉盘珍羞(xiū)直万钱。(羞 通:馐;直 通 值) 停杯投箸(zhù)不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞(sè)川,将登太行(háng)雪满山。(一说:雪暗天) 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难!行路...

xíng lù nán (qí yī) 行 路 难(其一) lǐ bái 李 白 xíng lù nán 行 路 难 jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān 金 樽 清 酒 斗 十 千, yù pán zhēn xiū zhí wàn qián 玉 盘 珍 馐 值 万 钱. tíng bēi tóu zhù bù néng shí 停 杯 投 箸 不 能 食, ...

《行路难三首》唐代:李白 其一: 金樽(zūn)清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 停杯投箸(zhù)不能食,拔剑四顾心茫然。 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。 行路难!行路难!多歧路,今安在? 长风破浪会有时,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com