mdsk.net
当前位置:首页 >> 用简便方法计算22一(57一78)十57 >>

用简便方法计算22一(57一78)十57

22-(57-78)+57=22-57+78+57=22+78=100

78×57+78×49-78×6 =78×(57+49-6) =78×100 =7800

68×21×78×22 =(73-5)×(73+5)×(22-1)×22 =(73²-5²)×(22²-22) =5304×(484-22) =5304×462 =5300×462+4×462 =24480+1848 =26328

用简便方法计算3.63+1.5+16.57+78.5 3.63+1.5+16.57+78.5 =(3.63+16.57)+(1.5+78.5) =20.2+80 =100.2

原式=78×(57-1+43) =78×(100-1) =7800-78 =7722

57.8乘99加5.78 =58.7×100-57.8+5.78 =587-57.8+5.78 =534.98

答案如图

78+156×78-78×57 =78x(1+156-57) =78x100 =7800 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

1-79÷78,=1-79×87,=1-89,=19;〔53-(25+34)〕÷34,=(53-25-34)×43,=53×43-25×43-34×43,=209-815-1,=5545-2445,=3145;5÷57-57×15,=5×75-17,=7-17,=667.

57×78+78×43=78×(57+43)=78×100=7800

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com