mdsk.net
当前位置:首页 >> 有的组词 >>

有的组词

有司 有以 有道 有趣 有如 有机 有效 有为 有意 有心 有名 有顷 有劳 有致 有关 有幸 有限 有无 有素 有待 有时 有情 有年 有力 有缘 有序 有莘 有奇 有利 有间 有差 有成 有昊 有望 有余 有数 有事 有益 有色 有恒 有神 有生 有秩 有娀 有日 有...

”可“组词有:可怕、可是、可爱、可心、可笑、可能、认可、可恶、可耻、可怖、可靠、可惜、可贵、可鄙、可喜、可好、可疑、可着、可敬、可见、可意、可亲、可巧、可身、可叹、可恨、可体、可憎、可人、两可、差可、可不、可观、可行、猛可、可敦...

各的组词: 各半、各奔前程、各别、各持己见、各执所见、各处、各得其所、各个、各个 各个击破、各行各业、各级、各界、各尽所能、各尽所能、按劳分配、各尽所能、按需分配 各人、各色、各式各样、各抒己见、各位、各行其是、各有千秋、各有所长...

行为、以为、成为、为了、为人、因为、为何、为难、特为、为患、人为、难为、 甚为、为害、为时、作为、妄为、有为、为止、为首、为数、为力、 为着、为伍、较为、为期、为此、尤为、为理、规为、相为、为文、为市、 为诈、为意、为命、为荷、为...

当呢字的读音为ne时,组词为:着呢、呢羽、呕呢、么呢、呐呢、海军呢、制服呢 当呢字的读音为ní时,组词为:呢子、花呢、线呢、呢喃、粗呢、马裤呢 拼音:ne ní 部首:口 笔画:8 五笔:KNXN 释义: [ ne ] 1.用在疑问句(特指问、选择问、正反...

一、读kàn时,组词如下: 看来、看中、看望、小看、看着 二、读kān时,组词如下: 看家、看摊、看尝看门、看护 三、释义: [ kàn ] 1、使视线接触人或物:~书。~电影。~了他一眼。 2、观察并加以判断:我~他是个可靠的人。你~这个办法好不...

以组词 1、持之以恒 [chí zhī yǐ héng] 长久地坚持下去:努力学习,~。锻炼身体要~。 2、以退为进 [yǐ tuì wéi jìn] 本指以谦让取得德行的进步,后指以退让的姿态作为进取的手段。 3、以毒攻毒 [yǐ dú gōng dú] 指用含有毒性的药物治疗毒疮等...

一、得的多音字组词有: 1、读dé时,组词如下:值得 、获得 、得体 、乐得 、得逞 2、读de时,组词如下:记得、所得、舍得、显得、觉得 3、读děi时,组词如下:总得、得亏、非得、必得、说得去 二、释义: [ dé ] 1、得到(跟“失”相对):全。~...

首都、 都来、 大都、 全都、 古都、 定都、 都督、 旧都、 都市、 故都、 都城、 都会、 奠都、 建都、 帝都、 陪都、 酆都、 行都、 迁都、 国都、 都领、 设都、 玄都、 都长、 都美、 野都、 甚都、 都坐、 都保、 琼都 望采纳

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com