mdsk.net
当前位置:首页 >> 粤语拼音的粤语拼音 >>

粤语拼音的粤语拼音

“用”字的国语和粤语是同一个读音的。 注: 1,z、c、s和j、q、x两组声母,广州话的读音没有区别,只是在拼写韵母时有不同,z、c、s拼写a、o、é及a、o、e、é、ê、u等字母开头的韵母,例如:za渣,ca茶,sa沙。j、q、x拼写i、ü及i、ü字母开头的韵...

愿我会楂火箭 带你到天空去 jyun6 ngo5 wui zaa1 fo2 zin3 daai3 nei5 dou3 tin1 hung1 heoi3 在太空中两人住 zoi6 taai3 hung1 zung1 loeng5 jan4 zyu6 活到一千岁 都一般心醉 wut6 dou3 jat1 cin1 seoi3 dou1 jat1 bun1 sam1 zeoi3 有你在身边...

黄=英文拼写: WONG; 粤语发音: Wong 第4音 骏=英文拼写: CHUN; 粤语发音: Zun 第3音 : [普通话发音: =第四音] 驰=英文拼写: CHI; 粤语发音:Ci 第4音 [普通话发音:同音]

aa 丫aai 挨aau 坳aam *三aan *山aang *烹aap 鸭aat 压aak 握ai 矮au 欧am 庵an 奀ang 莺ap 噏at *不ak 厄e *爹ei *菲euemeneng *厅epetek *叻eoi *居eon *津eot *卒oe *靴oeng *香oetoek *脚o 柯oi 哀ou 澳on 安ong *肮ot *渴ok 恶i *衣iu *腰...

麦字的粤语拼音:mak6 『麦』 繁体字:麦拼音:mài注音:ㄇㄞˋ简体部首:麦部首笔画:7总笔画:7繁体部首:麦部首笔画:11总笔画:11康熙字典笔画( 麦:11;麦:11; )

一般情况下,普通话第2声改为第3声,第3声改为第2声, 就是粤语声调了,即2,3声对调。还有很多情况下普通话粤语1,4声也对调了。 还有很多情况下,普通话拼音的“ao”改为“ou”,就是粤语拼音;普通话拼音“ou”改为“ao”就是粤语拼音了。 例如普通话“...

不一样,差远了,从语言学上讲基本上无共同之处,普通话是以北方方言为基本方言,以北京音为基本音,而广州古代就是蛮夷之地,远离中原文化圈的雅言,所以虽然千百年过去了,两广也出了不少读书人,但是广东话还是生命力极强,吐字发音的结构上...

我可以告诉你 他们不学粤语的 因为他们的母语就是粤语 而且广东音字典很难推行,每个人从小到大就说了,所以不是每一个人都去学音标学发音的。 so~上学也不用学怎么用音标发音。。。这一点不像普通话,普通话比粤语更多方言口音 所以需要字典来...

香港拼音 - 汉字 对照表 AH 亚AH 雅AU 区AU 欧BIK 碧BIK 璧BING 丙BING 冰BING 秉BING 炳BIT 必BONG 邦BUN 斌CHAI 仔CHAI 齐CHAI 齐CHAK 翟CHAK 泽CHAM 湛CHAN 陈CHAN 灿CHAN 璨CHAN 镇CHAN 赞CHAN 瓒CHANG 郑CHAT 七CHAU 舟CHAU 周CHAU 洲CHAU ...

佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁都得?) 哋(die)相当余国语中的“们”字用法(...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com