mdsk.net
当前位置:首页 >> 在粤语中"乜"是什么意思 >>

在粤语中"乜"是什么意思

咩和乜的意思都是:什么。 咩:在语气中多带有骄气,也有不耐烦、无奈的感觉。多出现在男女对话当中。 乜:语气比较硬,多是在问别人在做什么事。

就是表示:什么 的意思。比如国语:你在做什么?粤语:你系度做乜(咩)?

跟普通话的俗语“ 咋”,“ 啥”一样 这是粤语粗口,还是不要学。 广东粗口:仆街、拾拾=傻傻、死蠢、痴线、废柴、冚家铲、冚家富贵、番薯、番薯 、薯薯脑、懵惺惺、乌薯、叼吖、仆街、粉肠、嗦嘅、死发瘟、蠢猪、傻庚庚、傻傻 、死傻、戆居、食懵吖...

乜嘢=什么 单字"嘢"是粤语"东西"的意思,但"乜嘢"却不一定表示"什么东西",例如:你听见别人在谈话,你听不清楚他们在说什,你询问他们:"你哋讲紧D乜嘢啊(你们在说什么呀),这里的"乜嘢"就不是"什么东西".

其实粤语几乎都可以逐字翻译成国语的。 乜:什么 嘢:东西 加起来,乜嘢:什么东东? 呢啲系乜嘢?-这些是什么东西?

乜你咁噶。意思是 为什么你会这样。 咩你咁噶。没有这种讲法。 大多数情况都可以混用。 你做咩埃你做什么埃 你做乜埃你做什么埃 乜野都得。什么都行。 咩野都得。什么都行。 感觉乜会比较正式一点。咩就随意一点。但一般都是用咩多一点吧。 例如...

七醒乜在粤语中是神经病的意思,一般用于骂人。 关于神经病: 神经病指神经系统发生的器质性疾玻根据神经所在的位置和功能不同,可以把神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统。根据神经所支配的对象的不同,又可以把神经系统分为躯体神经和内...

“乜”是“什么”的意思 “乜嘢”可以是“什么事””什么东西”但是如果是”乜嘢话”的话又是”什么”的意思了这个比较特殊,例句:”你话乜嘢话?”意思是”你说什么?”语气带点意外不敢相信的意思 另外“乜嘢”也可以连音说成”咩”如”咩话””咩事””咩黎咯”

应该是“噏”才对,意思就是说话,组词可以:发噏风,形容人乱说话;乜:什麽的意思;柒:指男人的生殖器,没有准确的字表示,柒是谐音。整句话就是很粗鄙地问人家说什麽,柒字可以当它是语气助词

1.“点解”:为什么; 2.“咩”:语气词;也有“什么”的意思,如“做咩”,即是“做什么,干嘛” 3.“乜野”:什么

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com