mdsk.net
当前位置:首页 >> 3,3,3,4的算式要怎样才能等于24 >>

3,3,3,4的算式要怎样才能等于24

你好! 用3,3,3,4算24点,共有10种算法。 3+[3×﹙4+3﹚] 3+[﹙3+4﹚×3] 4×[﹙3×3﹚-3] 3+[﹙4+3﹚×3] [3×﹙3+4﹚]+3 [﹙4+3﹚×3]+3 [3×﹙4+3﹚]+3 [﹙3+4﹚×3]+3 3+[3×﹙3+4﹚] [﹙3×3﹚-3]×4

3×(4+10+-6)=24 3×(10+4+-6)=24 3×(10-4)--6=24 4--6÷3×10=24

(5+3-2)*4=24

[5-(-3)-(-4)]*2

你好!用2,3,4,5算24点,共有40种算法。[﹙4+5﹚+3]×2[﹙5+3﹚-2]×4[﹙3+5﹚-2]×4[﹙3+5﹚+4]×22×[﹙4+3﹚+5]4×[5+﹙3-2﹚]2×[3+﹙4+5﹚]2×[﹙5+3﹚+4]2×[﹙3+5﹚+4][3-﹙2-5﹚]×42×[4+﹙5+3﹚]2×[﹙4+5﹚+3]4×[3+﹙5...

3*(9-3/3) 望采纳

(5-(8+3))*-4 (5--4)/(3/8) ((5--4)/3)*8 ((5+-4)*3)*8 (5+-4)*(3*8) ((5--4)*8)/3 (5--4)*(8/3) ((5+-4)*8)*3 (5+-4)*(8*3) 8/(3/(5--4)) (8/3)*(5--4) 8*(3/(5+-4)) (8*3)/(5+-4) 8*(3*(5+-4)) (8*3)*(5+-4) 8*(3/(-4+5)) (8*3)/(-4+5) 8*(3*(...

用5、3、4、8算24点,共有46种算法。 1: (8 × (6 - 5)) × 3 2: 8 × (6 - 5) × 3 3: 8 × ((6 - 5) × 3) 4: 8 × (6 ÷ (5 - 3)) 5: 8 × 6 ÷(5 - 3) 6: (8 × 6) ÷ (5 - 3) 7: (8 ÷ (6 - 5)) × 3 8: 8 ÷ (6 - 5) × 3 9: 8 ÷ ((6 - 5) ÷ 3) 10: 8 × (3...

根据题意得:(11-4)×3+3=24.故答案为:(11-4)×3+3=24

6 ÷ (1 - 3 ÷ 4)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com