mdsk.net
当前位置:首页 >> 6.5+9.99简便运算 >>

6.5+9.99简便运算

用简便方法计算5.7×99-6.8×99 9.9 5.7×99-6.8×99 9.9 =9.9*(5.7-6.8+1) =-9.8*0.1 =-0.98

632.5-400.9+99.6 =632.5-400+100-0.9-0.4 =332.5-1.3 =331.2

(1)9+99+999+9999+99999=(10-1)+(100-1)+(1000-1)+(10000-1)+(100000-1)=10+100+1000+10000+100000-5=111110-5=111105;(2)1-2+3-4+5-6++1991-1992+1993=1+(3-2)+(5-4)+(7-6)++(1991-1990)+(1993-1992)=1+1×996=997;故...

256*19-56*19的简便计算,99*35+35的简便运算,26*39+26的简便计算。56*109-56*9简便计算 256*19-56*19 =(256-56)x19 =200x19 =3800 99*35+35 =(99+1)x35 =100x35 =3500 26*39+26 =26x(39+1) =26x40 =1040 56*109-56*9 =56x(109-9) =56x100 =...

1+2-3+4+5-6+7+8-9+…+97+98-99. 分析 把原题作适当的变形,然后再利用等差数列的求和公式计算. 解1+2-3+4+5-6+7+8-9+…+97+98-99 =(1+2+3+4+…+97+98+99)-2×(3+6+9+…+99) =(1+99)×99÷2-2×(3+99)×33÷2 =4950-3366=1584。

22.2+33.3+44.4+55.5+66.6+77.7+88.8+99.9 =11.1×(2+3+4+5+6+7+8+9) =11.1×(11×4) =11.1×44 =488.4

5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.00 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×6 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88 5.555×5.2 2.22×3....

按前面的规律,后面应该是加97减98加99吧? 1-2+3-4+5-6+……+97-98+99=(1-2)+(3-4)+(5-6)+……+(97-98)+99=(-1)*98/2+99=-49+99=50

题目呢?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com