mdsk.net
当前位置:首页 >> C++编程:编程输入A和B两个整数,按先大后小的顺序... >>

C++编程:编程输入A和B两个整数,按先大后小的顺序...

#include<iostream> int main() { int a,b; int *m=&a,*n=&b,*k; cout<<a<<b<<endl; if(a<b) { k=m; m=n; n=k; } printf("%d,%d",*m,*n); }

scanf("%d %d\n",a,b); 改为scanf("%d%d",&a,&b); scanf中少写格式控制..

小程序 #include using namespace std; int main() { int a; int a1=0,a5=0,a10=0;//用于计数. cin>>k; for(int i=0;i>a; if(a==1) a1++;//判断是否为1,为1加一,下同 if(a==5) a5++; if(a==10) a10++; } cout

#include main( ){int *p1,*p2,*p,a,b;p1=&a;p2=&b ;scanf("%d,%d", &a,&b) ;if(a 评论0 0 0

#include<stdio.h> main( ){int *p1,*p2,*p,a,b;p1=&a;p2=&b ;scanf("%d,%d", &a,&b) ;if(a<b){ p=p1;p1=p2;p2=p;printf("max=%d,min=%d\n",*p1,*p2 );}}

第五行,分号倒数第二行,第二、三个引号改为英文模式就好了

void swap(int *p, int *q) { int t; if(*p>*q) { t=*p; *p=*q; *q=t; } } void main(void) { int a,b; scanf("%d %d", &a,&b); swap(&a,&b); printf("%d %d\n",a,b); }

C语言中这个叫函数不叫过程,JAVA中这种叫过程!#include void swap(int a,int b) { int t; if(a { t=a; a=b; b=t; } printf("%d %d\n",a,b); } int main() { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); swap(a,b); return 0; }

要使用命名空间,函数change声明和定义的形参不一致

#include<stdio.h> int main(void) { int a, b,k; printf("请输入2个数:"); scanf("%d %d", &a, &b); if (a < b) { k = a; a = b; b = k; } printf("%d %d\n", a, b);//这个 是最终将两个数呼互换 也可以在此基础上 进行3个数比较大小 return 0; }

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mdsk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com